Nieuws

WSNP: Wet Sanering Natuurlijke Personen

woensdag, 7-1-2015  

Wie zijn wij? WSNP-zaken.nl houdt zich bezig met zaken WSNP maar wat houdt dat nu precies in? In Nederland zijn er veel mensen die door omstandigheden hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Als dat probleem erger wordt, kunnen mensen in grote problemen komen en lopen schulden erg hoog op. De WSNP is een regeling die er voor zorgt dat u weer uit de schulden kunt komen om op termijn met een schone lei te beginnen aan een nieuwe start zonder schulden. Maar niet iedereen heeft recht op de regeling en u moet aan tal van eisen voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen. De eerste regel die er geldt wanneer u deze aanvraag doet is dat u werkelijk niet in staat mag zijn de schulden af te betalen. Er wordt dus altijd gekeken naar uw bezit en of er nog dingen zijn die u zou kunnen verkopen om zelf aan de betalingen te voldoen. Vervolgens mag u niet eerder een aanvraag hebben ingediend voor de WSNP. U kunt namelijk maar een keer in de schuldsanering komen. Op het moment dat u een aanvraag doet voor de WSNP en uw verzoek wordt niet gehonoreerd, dan kunt u binnen een termijn van acht dagen in beroep komen. Dat houdt in dat u tegen de uitspraak van de rechter in gaat en dat u met behulp van een van onze advocaten uit gaat leggen waarom u wel degelijk recht heeft op de regeling. Dat doen wij door uw zaak heel erg goed met u door te nemen. Onze advocaten zeer kundig op het gebied van de schuldsanering en kunnen vaak al snel zien waar het hem aan schort en waarom de rechter er uiteindelijk voor koos om uw de regel niet toe te kennen. Als wij reden zien om samen met u in beroep te gaan en het is realistisch dat u met een beroep de regeling als nog krijgt, dan gaan wij samen met u aan de slag om een succesvol beroep te doen. Omdat u binnen acht dagen een beroep moet doen staat snelheid van handelen bij ons hoog in het vaandel. Bij ons bent u op het juiste adres voor:

  • hulp bij beroep voor zaken WSNP
  • beroep bij vroegtijdige beëindiging van uw schuldsanering
  • beroep bij afwijzing van uw aanvraag voor een schone lei
  • een snelle en kundige advocaat op uw zaak
  • succesvol beroep

Schriftelijk verzoek indienen voor WSNP

Als u in de schulden zit en u ziet niet meer hoe u deze af kunt betalen, dan kunt u schriftelijk een verzoek doen bij de rechtbank. U vraagt dan of u in de schuldsanering mag komen. De schuldsanering vormt een vangnet voor mensen die geen uitweg meer zien en niet meer in staat zijn de schulden die zij hebben gemaakt af te betalen. U levert de aanvraag in samen met een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat er geen afspraken met de verschillende schuldeisers kunnen worden gemaakt. Vervolgens zal de rechter onderzoeken in hoeverre uw situatie klopt en of u daadwerkelijk recht heeft op de regel WSNP. Als u geen minnelijk akkoord kunt regelen en de rechter weet zeker dat dit ook klopt, dan komt u in aanmerking voor de WSNP. Een minnelijk akkoord is een akkoord met de schuldeisers waarin u afspraken maakt over de afbetaling van uw schulden. Het is zo dat in uw leven situaties kunnen veranderen waardoor ook uw financiële situatie er anders uit komt te zien. Dat geldt bijvoorbeeld na een scheiding of na een breuk. Als u in de sanering zit bent u verplicht om de rechter op de hoogte te houden van uw situatie, zeker als ze invloed hebben op uw afbetaling. De bedoeling van de WSNP is dat uw in deze periode zo veel mogelijk schulden aflost. Daarover heeft de rechter dan het overzicht. Als u een baan vindt, dan gaat het geldt direct naar der afbetaling. Na een periode van doorgaans drie jaar WSNP maakt de rechter de balans op. Hij zal kijken hoe ver u bent gekomen met het afbetalen van uw schulden en bepalen of u recht heeft op een schone lei. Een schone lei betekent dat u geen schulden meer hoeft af te lossen omdat deze worden kwijtgescholden. Of u schone lei krijgt hangt van een aantal zaken af waaronder de hoeveelheid geld die u al heeft afbetaald en of u zich gedurende de periode van de sanering aan alle regels heeft gehouden.

Schulden voorkomen

Als u niet in gebruik wilt hoeven maken van de WSNP dan zult u moeten zorgen dat u geen schulden opbouwt. Schulden kunnen ontstaan doordat mensen niet verantwoordelijk omgaan met hun geld. Vaak begint het met kleine rekeningen die niet worden betaald. Maar al gauw worden dat er meer en nog meer en voor mensen er erg in hebben stapelen de onbetaalde rekeningen zich op. Dit is een tamelijk groot probleem en op een bepaald moment komen mensen dan ook echt in de problemen. Als dat het geval is kunnen mensen in de schuldsanering terecht komen. Maar niet iedereen heeft zo maar recht om van deze regeling gebruik te maken. Als u in de schulden bent gekomen door een misdrijf dan heeft u bijvoorbeeld al geen recht op de WSNP. U moet dus op rechtmatige wijzen aan de schulden zijn gekomen. Ook moet u een bepaald traject doorlopen en u aan alle regels houden. Hier wordt zeer streng op toegezien gedurende de periode dat u in de sanering zit.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.